Safetech / Úvodná stránka

Tel.:
+421 (0)903 165 518

E-mail:
safetech@safetech.sk

Copyright © 2015 safetech.sk. Všetky práva vyhradené.

SAFETECH SK, s.r.o.
Hlboká 3514/9A
949 01 Nitra

Spoločnosť SAFETECH SK, s.r.o.  zabezpečuje plnenie legislatívnych požiadaviek pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov ako aj pre fyzické osoby na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi a zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ostatných nadväzujúcich právnych predpisov a technických noriem.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
ochrana pred požiarmi
O spoločnosti
Máte otázku?

Úvodná stránka     ı     Naše služby     ı     Kontaktujte nás